Kapelica
Gospe Lurdske

U tijeku su pripreme za
blagoslov i otvaranje.
Vie informacija

Oglasna plo?a
u prizemlju

Aktualni sadraji oglasne plo?e
u prizemlju bolnice.
Vie informacija

Projekt ranog
otkrivanja raka dojke

Besplatan mamografski pregled za ene.
Vie informacija

Vodi?
za pacijente

Kako dobiti bru i kvalitetniju uslugu u bolnici.
Vie informacija